Smia Nordstuú Forset

Singsås Museum og historielag disponerer smia på Forset. Der er det lagret maler og gjenstander fra gjørtelarbeidet. Da Bernt Ambrosessen Morset f. 1772 flyttet til Forset, fikk han og etterkommerne ikke fortsette med å lage Morsetverk. Derfor startet han og mange av etterkommerne å støpe bjøler og klokker. Det ble også støpt mye annet forskjellig der også. En klokke støpt på Forset var kirkeklokke i Singsås kirke Hendricks, Minnesota. Til den nye klokka på Singsås gamle kirkegård, er det brukt mal fra Forset.