Skolemuseet

I 1867 ble det bygd kombinert skole og kommunehus på Forsetmoen nede ved elva ved ”Foros Mølle” etter et vedtak i kommunestyret året før. Skolen holdt til i første etasje, mens andre etasje ble tatt i bruk som møtelokale for formannskap og kommunestyre.

I 1899 ble det bygd ny skole for kretsen ved Forbygdvegen - (den nåværende gammelskolen). Dermed flyttet elevene over dit, mens huset nede ved elva fortsatte som kommunelokale.

I 1914 tok kommunen over et hus i Bjørgen og flyttet sin virksomhet over dit. Einar, helst kalt Ena, Fløttum hadde drevet butikk der sammen med kona Anne. De måtte legge ned butikkdrifta, på grunn av sterk konkurranse fra det nye samvirkelaget i Bjørgen.

Den opprinnelige bruken for det kombinerte skole og kommunehuset hadde dermed falt bort. Huset ble imidlertid tatt i bruk på forskjellig vis. Det ble først og fremst nytta som det vi kan kalle en sosialbolig. Ei Guri (Kalvhåvvån) Refseth bodde der ei tid. De siste som bodde der var Berit Raphaug (Engeshagen), f. 1879 sammen med sønnen Bjarne, f. 1921. De bodde der til utpå 1930-tallet. Berit livnærte seg på å strikke votter. Det var litj-rommet i andre etasje som ble nytta som leilighet.

I 1934 ble huset fredet, og tatt i bruk for Bygdemuseets samlinger og ble dermed museum. Bygdebokforfatter Christian Lodgaard var drivkrafta bak dette vedtaket.

I noen år på 1930-tallet ble det holdt kurs i håndarbeid for unge jenter i første-etasjen. Midler fra Mustlegatet gjorde dette mulig.

Litj-rommet nede ble i ei tid brukt som bibliotek. Dette foregikk fram til 1964 da biblioteket ble flyttet til den helt nye skolen på Forsetmoen. Naboen Per L. Foros var den som på slutten stod for utlånet av bøker.

Etter 1964 har huset bare fungert som museum/skolemuseum. Nabo Marit Forset kom flyttende til Forsetmoen i 1953. Hun hadde nøkkelen til huset og viste rundt dersom noen henvendte seg. Hun forteller at det var en viss interesse for omvisninger om somrene, da helst feriegjester - gjerne norsk-amerikanere.

Huset ble flyttet helt i 2007 til den nye skoletomta for å gi plass til omlegginga av riksvegen.

Ubesvarte spørsmål:

Per Sigmund Nordløkken, nestleder i historielaget, prøver seg som lærer fra den gamle talerstolen/kateteret.
Foto: Asbjørn Furunes.
Forbyggene Haldor Sandrød og Harald Høen, leder i historielaget, viser fram en av de mange plansjene fra bibelhistorien som ble brukt i undervisninga i den gamle skolen. Foto: Asbjørn Furunes.