Om laget


Styret har nå følgende sammensetning etter årsmøtet 2017:


Leder:
Terje Fagereng


Nestleder:
Haldor Sandrød


Styremedlemmer:
Ragnhild Ingeborg Myhre, Arnt Ove Lodgaard, Asbjørn Furunes


Varamedlemmer:
Einar Samstad, Per Harald Buseth, Per Bjørn Foros


Revisorer:
Kjell Bjarne Rønningsgrind, Ingmund Digre


Valgkomite:
Per Sigmund Nordløkken (leder), Per Eivind Aunøien, Kjell Digre


Forretningsfører:
John Birger KrokanPå styremøtet den 24. april 2017 ble følgende personer til forkjellige utvalg, valgt:


Skolemuseet:
Arnt Ove Lodgaard (leder) Sigmund Hermo, Kjell Digre


Fløttumsgruva:
Harald Høen, Jens Gunnar Fløttum, Magnar Kosberg


Stavkirka:
Haldor Sandrød, Kjell Bjarne Rønningsgrind, Egil Myhre


Bygdemuseet:
Ragnhild Ingeborg Myhre (leder), Gullaug Singsaas, Einar Samstad


«Far tå folk»:
Kjell Bjarne Rønningsgrind (leder), Harald Forodden, Per Harald Buseth


Smia på Forseth:
John Birger Krokan (leder), Bernt Forseth


Vandringer:
John Birger Krokan (leder), Harald Forodden


Næverdalbrua:
Harald Høen, Jens Gunnar Fløttum, Magnar Kosberg


Hjemmesida:
Terje Fagereng, Asbjørn Furunes


Bygdeborgen:
Harald Høen