Om laget


Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet 5. mars 2022:

Leder:
Terje Fagereng

Styremedlemmer:
Harald Buseth, Oddgeir Grytdal, Einar Samstad og Annbjørg Winsnes

Varamedlemmer:
Egil Myhre, Magnar Kosberg, Per Sigmund Nordløkken

Revisorer:
Kjell Bjarne Rønningsgrind, Ingmund Digre

Valgkomite:
Kjerstin D. Kosberg, Jakob Winsnes og Kari Berit Leiknes

Forretningsfører:
John Birger Krokan

 

Underutvalg:

Bygdemuseet, skolemuseet, bygdeborgen og smia på Forseth:
John Birger Krokan (leder), Gudmund Refseth, Kjell Ivar Kullbotten, Bernt Forset

Fløttumsgruva og Neverdalsbrua:
Jens Gunnar Fløttum, Magnar Kosberg

Stavkirka:
Øystein Digre, Harald Buseth, Ingrid Digre

Far tå folk:
Guro Rønningsgrind, Oddgeir Grytdal, Harald Buseth og Terje Fagereng

Vandringer:
Ingebrigt Dragset og Per Sigmund Nordløkken

Hjemmeside: Terje Fagereng

Digitalmuseum:
Redusert virksomhet inntil videre.