Om laget


Styret følgende sammensetning etter årsmøtet 7. mars 2019:

Leder:
Terje Fagereng

Styremedlemmer:
Harald Buseth, Kari Berit Leiknes, Hans Atle Hinsverk, Oddgeir Grytdal, Kari Sandrød

Varamedlemmer:
Einar Samstad, Annbjørg Solberg Winsnes, Magnar Kosberg

Revisorer:
Kjell Bjarne Rønningsgrind, Ingmund Digre

Valgkomite:
Kjell Digre, Gullaug Singsaas, Arnt Ove Lodgaard

Forretningsfører:
John Birger Krokan

 

Underutvalg:

Skolemuseet, Bygdeborgen og smia på Forseth:
Kjell Digre (leder) Kjell Ivar Kullbotten, Kjell Digre

Fløttumsgruva og Neverdalsbrua:
Jens Gunnar Fløttum, Harald Høen, Magnar Kosberg

Stavkirka:
Egil Myhre (leder), Per Sigmund Nordløkken, Ingrid Digre

Bygdemuseet:
John Birger Krokan, Brit Dragset, Gudmund Refseth

Far tå folk:
Asbjørn Furunes (leder), Harald Forodden, Per Harald Buseth

Vandringer:
Einar Samstad, Ingebrigt Dragset

Digitalmuseum og hjemmeside:
Terje Fagereng, Bjørn Terje Wolden, John Birger Krokan, Per Harald Buseth, Oddgeir Grytdal