Om laget


Styret følgende sammensetning etter årsmøtet 17. mars 2021:

Leder:
Terje Fagereng

Styremedlemmer:
Harald Buseth, Kari Berit Leiknes, Hans Atle Hinsverk, Oddgeir Grytdal, Kari Sandrød

Varamedlemmer:
Einar Samstad, Annbjørg Solberg Winsnes, Magnar Kosberg

Revisorer:
Kjell Bjarne Rønningsgrind, Ingmund Digre

Valgkomite:
Einar Samstad, Kjerstin D. Kosberg, Jakob Winsnes

Forretningsfører:
John Birger Krokan

 

Underutvalg:

Bygdemuseet, skolemuseet, bygdeborgen og smia på Forseth:
John Birger Krokan (leder), Gudmund Refseth, Kjell Ivar Kullbotten, Bernt Forset

Fløttumsgruva og Neverdalsbrua:
Jens Gunnar Fløttum, Magnar Kosberg

Stavkirka:
Ingrid Digre, Harald Buseth, Øystein Digre

Far tå folk:
Terje Fagereng, Per Harald Buseth, Kari Berit Leiknes

Vandringer:
Per Sigmund Nordløkken, Ingebrigt Dragset

Hjemmeside: Terje Fagereng

Digitalmuseum:
Redusert virksomhet inntil videre.