Om laget


Styret har nå følgende sammensetning etter årsmøtet 7. mars 2018:

Leder:
Terje Fagereng

Nestleder:
Asbjørn Furunes

Sekretær:
Harald Buseth

Styremedlemmer:
Arnt Ove Lodgaard, Kari Berit Leiknes

Varamedlemmer:
Einar Samstad, Hans Atle Hinsverk, Annbjørg Solberg Winsnes

Revisorer:
Kjell Bjarne Rønningsgrind, Ingmund Digre

Valgkomite:
Per Eivind Aunøien, Kjell Digre, Gullaug Singsaas

Forretningsfører:
John Birger Krokan

 

Underutvalg:

Skolemuseet:
Arnt Ove Lodgaard (leder) Sigmund Hermo, Kjell Digre

Fløttumsgruva:
Harald Høen, Jens Gunnar Fløttum, Magnar Kosberg

Stavkirka:
Egil Myhre (leder), Per Sigmund Nordløkken, Ingrid Digre

Bygdemuseet:
Ragnhild Ingeborg Myhre (leder), Einar Samstad, Brit Dragset

«Far tå folk»:
Kjell Bjarne Rønningsgrind (leder), Harald Forodden, Per Harald Buseth

Smia på Forseth:
John Birger Krokan (leder), Bernt Forseth

Vandringer:
John Birger Krokan (leder), Ingebrigt Dragset

Næverdalbrua:
Harald Høen, Jens Gunnar Fløttum, Magnar Kosberg

Hjemmesida:
Terje Fagereng, Asbjørn Furunes

Bygdeborgen:
Kjell Ivar Kullbotten