Singsås skole - museum i dagNy skole ble bygd i 1907, omtrent der det gamle huset sto. Den gamle bygningen ble solgt til den nystarta Singsås Handelsforening. Det var både lærer og lærerinnebolig som etter den tid var helt tidsmessig.
Det var en tredelt barneskole frem til 1964 da sentralskolen ble bygd. Det var realskole der like etter krigen men ble nedlagt etter 1-2 år, den ble senere startet opp igjen på Støren.
Framhaldskolen gikk på omgang i kommunen mellom Kotsøy-Forsetmoen-Singsås og Almås skoler frem til 1963.
Tannlegen hadde eget rom i 2. et i mange år . Leiligheten i bygget vart utleid til mange når lærerne ikke hadde behov for disse. Det bodde folk der lenge etter at skolen ble nedlagt, og bryllup og andre selskap ble holdt oppi 1970 åra.

 

I 1965 ble Singsås gamle skole utpekt til å huse samlingene til Singsås bygdemuseum. I 1970 ble samlingen flyttet til Singsås skole. På tomta til museet er det i dag husmannstue, bur, løe og smie.