Innmelding

Fyll ut skjemaet nedenfor og trykk send for å melde deg inn i Singsås museum og historielag:

Kontingent for 2020 er kr 150,-

Adresse:

Postnummer: Poststed:

Telefonnummer:

E-post:

Beskjed:


Innmelding kan også sendes på e-post til: j.b.krokan@gmail.com