Velkommen til Singsås museum og historielag


Far tå folk 2019
Far tå folk for 2019 kan kjøpes på følgende steder: Coop Budal, Coop Singsås, Coop Bjørgen, Coop Haltdalen,
Notabene Støren og Circle K Støren. De som bor langt fra disse utsalgsstedene kan bestille bladet fra
John Birger Krokan e-post: j.b.krokan@gmail.com

Innsamling av stedsnavn:

Singsås museum og historielag har fått kr 100 000 i støtte fra Språkrådet for å samle inn stedsnavn i Singsås.
Spørsmål om stedsnavninnsamlinga rettes til Harald Buseth e-post: harald.buseth.gauldalen.no

Innkomne svar fra partiene om vedlikehold av museumsbyggene på Forsetmoen og på Singsås se her


Styremøte i Singsås museum og historielag gjorde følgende enstemmige vedtak 28. mars 2019:
Stavkirka er Singsås museum og historielags eiendom og vi krever at det fortsatt skal være slik

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i Singsås museum og historielag torsdag 4. april 2019 gjorde følgende vedak:
Årsmøte stiller seg enstemmig bak vedtaket som ble gjort i styret 28. mars 2019.
I tillegg ble det vedtatt enstemmig at det søkes tinglysing av stavkirka og klokketårnet med grunn.