Velkommen til Singsås museum og historielag.


Far tå folk 2018

Far tå folk 2018 kan kjøpes her: Coop Marked Budal, Coop Marked Bjørgen, Coop Marked Singsås, Coop Marked Haltdalen,
Circle K Støren og Notabene bokhandel Støren. De som bor langt fra Midtre Gauldal kan bestille hefte hos:
John Birger Krokan, e-post: j.b.krokan@gmail.com, tel: 928 23 350.


Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i Singsås museum og historielag torsdag 4. april 2019 i Storstuu Winsnes kl 19.00.
Tema: Eierforholdene på gammelkirkegården. Staten påberoper seg eiendomsrett til stavkirka uten å ha kontaktet Singsås museum og historielag.
Møt opp! Det er mulig å melde seg inn i Singsås museum og historielag ved inngangen.


Kontakt:
E-post: Singsås museum og historielag
Tel: 476 48 748Følg oss på Facebook: