Velkommen til Singsås museum og historielag

Far tå folk 2017

Far tå folk 2017 kan kjøpes her: Coop Marked Budal, Coop Marked Bjørgen, Coop Marked Singsås, Joker Ålen.
De som bor langt fra Midtre Gauldal kan bestille hefte hos: John Birger Krokan, e-post: j.b.krokan@gmail.com, tel: 928 23 350


Lokalhistorisk magasin
Lokalhistorisk magasin fra og med 2005 er nå tilgjengelig for alle her: Lokalhistorisk magasin


Kontakt:
E-post: Singsås museum og historielag
Tel: 476 48 748
Følg oss på Facebook: