Velkommen til Singsås museum og historielag


Årsmøte 2024
Årsmøte i Singsås museum og historielag onsdag 6. mars 2024 kl 19.00 i storstu Winsnes.

Far tå folk 2023
Far tå folk 2023 er å få på disse butikkene: Coop Prix Bjørgen, Budal Samvirkelag, Norli bokhandel Støren og Circle K Støren. De som bor langt fra disse utsalgsstedene kan bestille bladet fra Harald Buseth på tel: 950 77 527, eller på e-post harald.buseth@mail.com. Bladet koster kr 200,-. Sending pr. post kr 250,- inkludert frakt. Kan betales med Vipps #520609. Eldre årganger kan kjøpes for kr 50,- pr. blad.

Innsamling av stedsnavn:
Singsås museum og historielag har fått støtte fra Språkrådet for å samle inn stedsnavn i Singsås.
Spørsmål om stedsnavninnsamlinga rettes til Harald Buseth e-post: harald.buseth@mail.com
Stedsnavninnsamlinga har egen facebookside:
https://www.facebook.com/Innsamling-av-stedsnavn-i-Sings%C3%A5s-108442834716391