Velkommen til Singsås museum og historielag


Innsamling av stedsnavn:
Singsås museum og historielag har fått kr 100 000 i støtte fra Språkrådet for å samle inn stedsnavn i Singsås.
Tirsdag 19. november 2019 er det åpent møte om stedsnavninnsamlinga på Singsås skole kl 19.00.

Innkomne svar fra partiene om vedlikehold av museumsbyggene på Forsetmoen og på Singsås se her


Gauldal historielag har laget en oversikt over sommerens vandringer i regi av alle lokallagene.
Brosjyren finner du her: Vandringer. God tur!

Styremøte i Singsås museum og historielag gjorde følgende enstemmige vedtak 28. mars 2019:
Stavkirka er Singsås museum og historielags eiendom og vi krever at det fortsatt skal være slik

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i Singsås museum og historielag torsdag 4. april 2019 gjorde følgende vedak:
Årsmøte stiller seg enstemmig bak vedtaket som ble gjort i styret 28. mars 2019.
I tillegg ble det vedtatt enstemmig at det søkes tinglysing av stavkirka og klokketårnet med grunn.