Velkommen til Singsås museum og historielag


Innkomne svar fra partiene om vedlikehold av museumsbyggene på Forsetmoen og på Singsås se her

Gauldal historielag har laget en oversikt over sommerens vandringer i regi av alle lokallagene.
Brosjyren finner du her: Vandringer. God tur!

Skotthyllkasting på museet sommer 2019:
Skotthyllkasting på søndager mellom kl 15.00 og kl 18.00, under forutsettning av at det er fint vær.
Kontakt Einar Samstad tel.: 419 17 779. NB! For alle! Både medlemmer i Singsås museum og historielag, og andre.

Styremøte i Singsås museum og historielag gjorde følgende enstemmige vedtak 28. mars 2019:
Stavkirka er Singsås museum og historielags eiendom og vi krever at det fortsatt skal være slik

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i Singsås museum og historielag torsdag 4. april 2019 gjorde følgende vedak:
Årsmøte stiller seg enstemmig bak vedtaket som ble gjort i styret 28. mars 2019.
I tillegg ble det vedtatt enstemmig at det søkes tinglysing av stavkirka og klokketårnet med grunn.