Velkommen til Singsås museum og historielag

Far tå folk 2017

Far tå folk 2017 kan kjøpes her: Coop Marked Budal, Coop Marked Bjørgen, Coop Marked Singsås, Joker Ålen.
De som bor langt fra Midtre Gauldal kan bestille hefte hos: John Birger Krokan, e-post: j.b.krokan@gmail.com, tel: 928 23 350

I Armfeldts fotspor
I 2018 er det 300 år siden de svenske-finske karolinerhæren dro gjennom Gauldalen. En gruppe fra lokale Armfeldt-kommiteer og historielag i distriktet ønsker å gjennomføre en turmarsj «I Armfeldts fotspor» i tidsrommet fredag 24. august til søndag 2. september i 2018. Turmarsjen vil starte på Støren og ende opp i Handöl i Sverige.

Føg med på Facebook: I Armfeldts fotspor

Jämt-trønderske historiedagar
25. mai til 27. mai 2018. Væktarstua i Tydalen. Se program her


Kontakt: Singsås museum og historielag Tel: 476 48 748

 

Følg oss på Facebook:


Dugnad på museet mandag 14. mai 2018 kl 18.00. Vårpuss og annet forefallende arbeid.