Velkommen til Singsås museum og historielag

Far tå folk 2017

Far tå folk 2017 kan kjøpes her: Coop Marked Budal, Coop Marked Bjørgen, Coop Marked Singsås, Joker Ålen.
De som bor langt fra Midtre Gauldal kan bestille hefte hos: John Birger Krokan, e-post: j.b.krokan@gmail.com, tel: 928 23 350

I Armfeldts fotspor
I 2018 er det 300 år siden de svenske-finske karolinerhæren dro gjennom Gauldalen. En gruppe fra lokale Armfeldt-kommiteer og historielag i distriktet ønsker å gjennomføre en turmarsj «I Armfeldts fotspor» i tidsrommet fredag 24. august til søndag 2. september i 2018. Turmarsjen går fra Hovin i Gauldalen til Storerikvollen i Tydal.

Føg med på Facebook: I Armfeldts fotspor


Kontakt:
E-post: Singsås museum og historielag
Tel: 476 48 748

 

Følg oss på Facebook: