Velkommen til Singsås museum og historielag


Vandringer 2019:
Torsdag 20. juni: Vandring til det gamle, nedlagte kraftverket i Sevilla. Oppmøte kl 1800 ved Singsås Museum.

Torsdag 29. august kl 1800: Historisk vandring langs den gamle Forbyggvegen.
Oppmøte ved Morsetkrysset. Se her: Aktuelt

Gauldal historielag har laget en oversikt over sommerens vandringer i regi av alle lokallagene.
Brosjyren finner du her: Vandringer. God tur!


Skotthyllkasting på museet sommer 2019:
Skotthyllkasting på søndager mellom kl 15.00 og kl 18.00, under forutsettning av at det er fint vær.
Kontakt Einar Samstad tel.: 419 17 779. NB! For alle! Både medlemmer i Singsås museum og historielag, og andre.


Styremøte i Singsås museum og historielag gjorde følgende enstemmige vedtak 28. mars 2019:
Stavkirka er Singsås museum og historielags eiendom og vi krever at det fortsatt skal være slik


Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i Singsås museum og historielag torsdag 4. april 2019 gjorde følgende vedak:
Årsmøte stiller seg enstemmig bak vedtaket som ble gjort i styret 28. mars 2019.
I tillegg ble det vedtatt enstemmig at det søkes tinglysing av stavkirka og klokketårnet med grunn.