Velkommen til Singsås museum og historielag

Styret i Singsås museum og historielag består av:
Leder: Terje Fagereng, nestleder: Haldor Sandrød.
Styremedlemmer: Ragnhild Ingeborg Myhre, Asbjørn Furunes, Arnt Ove Lodgaard.
Kasserer: John Birger Krokan.

Kontakt: terje.fagereng@gmail.com Tel: 476 48 748

Følg oss på Facebook: Singås museum og historielag


Far tå folk 2017

Far tå folk 2017 kan kjøpes her: Coop Marked Budal, Coop Marked Bjørgen, Coop Marked Singsås, Coop Marked Haltdalen(utsolgt), Joker Ålen, Notabene bokhandel Støren(utsolgt) og Circle K Støren(utsolgt).
De som bor langt fra Midtre Gauldal kan bestille hefte hos: John Birger Krokan, e-post: j.b.krokan@gmail.com, tel: 928 23 350


I Armfeldts fotspor
I 2018 er det 300 år siden de svenske-finske karolinerhæren dro gjennom Gauldalen. En gruppe fra lokale Armfeldt-kommiteer og historielag i distriktet ønsker å gjennomføre en turmarsj «I Armfeldts fotspor» i tidsrommet fredag 24. august til søndag 2. september i 2018. Turmarsjen vil starte på Støren og ende opp i Handöl i Sverige.

Føg med på Facebook: I Armfeldts fotspor