Far tå folk

Far tå folk kom for første gang ut i 2005. Siden har det vært utgitt hvert år. Det var tidligere kultursjef i Midtre Gauldal, Kirsti Marie Reitan som tok initiativet. Sammen med ektefellen, Kjell Reitan, utarbeidet de første års utgave. Det er vel ikke for mye sagt at bladet vart en suksess. Folk begynner å etterspørre det hvert år når jula nærmer seg. Det er mange som sender bladet til slekt og venner rundt omkring i landet. Ja, det sendes også til utlandet, spesielt til USA der mange i Singsås har slektninger. Singsås museum og historielag har liggende et restlager av samtlige årganger. Dersom noen ønsker å anskaffe seg Far tå folk, enten årets eller tidligere år, kan dere sende bestilling til Singsås Museum og historielag.

Fra og med 2013 har Budal Museumslag vært med på utgivelsen.

Redaksjonen tar mer enn gjerne mot stoff til kommende utgaver. Nedafor finner dere oversikt over redaksjonen i 2022. Stoff kan sendes til en av de som er oppført. Redaksjonen tar også gjerne imot tips om aktuelle tema eller bilder.

Berit Broen
Synnerdalsveien 808
7298 Budalen
telefon: 476 57 803
e-post: berit.broen@miljodir.no
ansvarsområde: redaksjon og tekster

Jens Bakken
Enoddveien 1208
7298 Budalen
telefon: 991 08 441
e-post: bakken@2hotmail.com
leder i Budal museumslag
ansvarsområde: annonsering og salg

Sigmund Storlimo
Skogheimveien 29
7298 Budalen
telefon: 950 37 168
e-post: sigmund.storlimo@gmail.com
ansvarsområde: redaksjon og tekster

Guro Rønningsgrind
Haugrandveien 26
7263 Hamarvik
telefon: 918 80 447
e-post: guroronn@gmail.com
ansvarsområde: redaktør, redaksjon og tekster, kontakt med utgiver.

Harald Buseth
Busetveien 37
7387 Singsås
telefon: 950 77 527
e-post: harald.buseth@mail.com
ansvarsområde: bilder og redigering.

Oddgeir Grytdal
Grytdalsveien 185
7387 Singsås
mob: 975 04 102
e-post: Oddg15@gmail.com
ansvarsområde: redaksjon og tekster

Terje Fagereng
Busetveien 3
7387 Singsås
mob: 476 48 748
e-post: terje.fagereng@gmail.com
leder Singsås museum og historielag
ansvarsområde: annonsering og salg