Far tå folk

Far tå folk kom for første gang ut i 2005. Siden har det vært utgitt hvert år. Det var tidligere kultursjef i Midtre Gauldal, Kirsti Marie Reitan som tok initiativet. Sammen med ektefellen, Kjell Reitan, utarbeidet de første års utgave. Det er vel ikke for mye sagt at bladet vart en suksess. Folk begynner å etterspørre det hvert år når jula nærmer seg. Det er mange som sender bladet til slekt og venner rundt omkring i landet. Ja, det sendes også til utlandet, spesielt til USA der mange i Singsås har slektninger. Singsås museum og historielag har liggende et restlager av samtlige årganger. Dersom noen ønsker å anskaffe seg Far tå folk, enten årets eller tidligere år, kan dere sende bestilling til Singsås Museum og historielag.

Fra og med 2013 har Budal Museumslag vært med på utgivelsen.

Redaksjonen tar mer enn gjerne mot stoff til kommende utgaver. Nedafor finner dere oversikt over redaksjonen i 2016. Stoff kan sendes til en av de som er oppført. Redaksjonen tar også gjerne imot tips om aktuelle tema eller bilder.

Nils Moen
adresse: 7298 Budalen
telefon: 993 02 797
e-post: nils.moen@hotmail.com
ansvarsområde: redaksjon og tekster

Odd Vårvik
adresse: 7298 Budalen
telefon: 90 15 23 84
e-post: odd_varvik@hotmail.com
leder i Budal museumslag
ansvarsområde: annonsering og salg

Odd Svardal
adresse: 7298 Budalen
telefon: 72 43 64 19 mob: 47 43 64 19
e-post: milodd@hotmail.no
ansvarsområde: redaksjon og tekster
Per Harald Buseth
adresse: 7387 Singsås
telefon: 72436222 mob: 40235263
e-post: phbuset@online.no
ansvarsområde: bilder og redigering.

Terje Fagereng
adresse: 7387 Singsås
mob: 47648748
e-post: terje.fagereng@gmail.com
leder Singsås museum og historielag
ansvarsområde: annonsering og salg

Harald Forodden
adresse: 7387 Singsås
telefon: 72434611 mob: 95040465
e-post: hforod@online.no
ansvarsområde: redaksjon og tekster

Kjell Bjarne Rønningsgrind
adresse: 7387 Singsås
telefon: 72435126 mob: 97598751
e-post: kj-bjar@online.no
ansvarsområde: redaksjon og tekster, kontakt med utgiver