Stavkirka

Fra Senterpartiet, mottatt onsdag 4. september 2019:


Fra SP ved Sivert Moen:
Viser til ditt brev til SP vedrørende vedlikehold av kommunale byg. Vi har forespurt EKT om forholdet. Det har vært foreslått bevilgninger som ikke har kommet med i budsjettvedtakene. EKT vil lage en full oversikt på alle slike bygg hvor eierskap og behov blir gått gjennom.Fra Midtre Gauldal Arbeiderparti, mottatt fredag 6. september 2019:

Til Singsås museum og historielag
 
Vi viser til brev vedrørende ovennevnte.
På spørsmål om vedlikehold av kommunale bygg så er det avdeling for EKT som har ansvar for dette. Det er deres budsjett som skal dekke vedlikehold og reparasjoner av kommunale bygg. Prioriteringene her blir gjort administrativt.
Det vi som politisk parti kan gjøre er å etterspørre hvordan prioriteringen gjøres og om det er rutiner for å søke om den type støtte fra brukere av byggene.
Vi bør også se på om det kan være et behov for å ta en befaring rundt omkring i kommunen der lokale museum og historielag driver sine aktiviteter i kommunale bygg.
Vi vil også be om en oversikt over alle kommunale byggs behov for renovering.
 
Midtre Gauldal Arbeiderparti ønsker å løfte frivilligheten frem slik at den blir sett og verdsatt.
 
 
Med hilsen
Midtre Gauldal Arbeiderparti
Hanne Gaup Lein, sekretær

 


Stavkirka

Styremøte i Singsås museum og historielag gjorde følgende enstemmige vedtak 28. mars 2019:
Stavkirka er Singsås museum og historielags eiendom og vi krever at det fortsatt skal være slik.
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i Singsås museum og historielag torsdag 4. april 2019 gjorde følgende vedak:
Årsmøte stiller seg enstemmig bak vedtaket som ble gjort i styret 28. mars 2019.
I tillegg ble det vedtatt enstemmig at det søkes tinglysing av stavkirka og klokketårnet med grunn.