Aktuelt

Program per 16.2.2018
Jämt-trønderske historiedagar 25.27.5.2018
Væktarstua i Tydalen


Historiedagane denne gongen har hendingane for 300 år sidan med Armfeldttoget og avslutninga på Store nordiske krig som tema. Arrangementet er lagt til området der retretten gjekk vinteren 1718-19. Foredragshaldarane vil kaste lys over både det større politiske og militærstrategiske bildet og dei lokale konsekvensane av krigen. I programmet inngår også ekskursjonar og utstillingsbesøk.


Samling fredag kveld
Kl. 17:30 Registrering og innkvartering
Kl. 18:00 Middag
Kl. 19:00 Jostein Sandvik fortel om våttåer og skansar i Neadalen. Utfukt til Stugudal skanse.


Laurdag
Kl. 08:00 Frukost
Kl. 09:00 Geir Pollen: Armfeldt-toget – felttoget som heilskap
Kl. 10:00 Anders Hansson: Människolagnadar knutna till Armfeldt-tåget
Kl. 10:45 Kaffepause
Kl. 11:00 Bengt Nilsson: "På wägen för foderlösan skull" – okända brev från Armfeldts fälttåg
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Mikael Andersson: Armeens organisasjon
Kl. 13:40 Kaffepuse
Kl. 14:00 Avreise til Ås i Tydal
Kl. 14:30 Besøk Armfeldtltsutsillinga og Brekka bygdetun
Kl. 16:30 Retur til Væktarstua
Kl. 18:00 Festmiddag med Underhaldning


Søndag
Kl. 08:00 Frukost
Kl. 09:00 Frode Lindgjerdet: Krigens spor i lokalsamfunna
Kl. 09:45 Pause
Kl. 10:00 Karin Bark: Åre socken med omnejd i 1718
Kl. 10:30 Kaffepause
Kl. 10:45 Svein Karlsen: Om krigens innverknad på Innherad
Kl. 11:15 Alf Daniel Moen: Store nordiske krig i Stjørdalen
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Avslutning – epilog
Kl. 14:00 Kaffe
Kl. 14:30 Heimreise


Prisar ved påmelding innan 12. april:
Per person i dobbeltrom: NOK 1650
Per person i enkeltrom: NOK 1850
Prisar ved påmelding i perioden 13. april – 10. mai:
Pris per person i dobbeltrom: NOK 1850
Pris per person i enkeltrom: NOK 2050


-I desse prisane inngår overnatting frå fredag til søndag, alle måltid, pauseservering og ekskursjonar.

 

Se hele programmet i pdf her