Årsmelding for 2016

Styrets sammensetning:

Leder: Harald Høen
Nestleder: Haldor Sandrød
Styremedlemmer: Ragnhild Ingeborg Myhre, Asbjørn Furunes, Kjell Digre

Kommunens repr.: Kari Sandrød
Kasserer: John Birger Krokan
Vararepr.: Einar Samstad, Per Harald Buseth, Per Bjørn Foros
Kommunens vara:
Revisorer: Kjell Bjarne Rønningsgrind, Ingmund Digre
Valgkomite: Leder: Annbjørg Winsnes, Per Sigmund Nordløkken, Per Eivind Aunøien

Utvalg:
Museet: Leder: Ragnhild Ingeborg Myhre, Ingmund Digre, Gullaug Singsaas, Einar Samstad
Skolemuseet: Leder: Sigmund Hermo, Kjell Digre
Fløttumsgruva: Leder: Harald Høen, Magnar Kosberg, Jens Gunnar Fløttum
Smia på Forseth: John Birger Krokan, Bernt Forseth
Stavkirka: Leder: Haldor Sandrød, Kjell Bjarne Rønningsgrind, Egil Myhre

Far tå folk, redaksjonskomite:
Kjell Bjarne Rønningsgrind, Harald Forodden, Per Harald Buseth, Nils Moen, Odd Svardal

Vandringer: John Birger Krokan, Harald Forodden
Neverdalsbrua: Utvalget for Fløttumsgruva
Hjemmesida: Terje fagerengÅrsmelding fra styret 2016
Jeg, Harald tok på meg ledervervet under tvil, for 1 år. Det var så mange prosjekt som ikke var ferdigstilt. Jeg har blitt glemsk, og det har nok preget lagets virksomhet. Det har blitt få styremøter og liten kontakt med utvalga.

Laget har 59 betalende medlemmer ved årsskifte 2016-2017. Gjennom året har vi kjøpt inn datamaskiner, en for redaksjonen til Far tå folk, og en til registrering av museumsgjenstander. Ellers er det kjøpt en matklokke som er laget på Forset i 1881. Den har kommet fra Kvål. Per Harald har formidlet det kjøpet. Den er tenkt satt opp på buret.

Vi har hatt sammarbeid med Bygdekvinnelaget om en billedkveld der temaet var kvinner i arbeid og fest. Skal vi fortsette med billedkvelder kunne jeg tenkt meg bilder fra siste verdenskrig i festlig samvær - 17. mai - juletrefester.

Det har vært vanskelig å få til noe praktisk sammarbeid med kulturkontoret, men de er veldig greie å prate med.

Haltdalen Historielag v/Liv Rønning ønsker sammarbeid.

Jeg er varamann til styret i Sør-Trøndelag Historielag.

Det har vært to vandringer dette året også: En til Buset med 32 fremmøtte, og en på Fjeset med 12 interesserte.

Vi har satt i gang et prosjekt som heter «I Armfelts fotspor opp gjennom Gauldalen og over Tydalsfjell». Asbjørn Furunes er vår mann der.

Årsmeldinger 2016 fra de ulike utvalgene

Bygdemuseet

På forsommeren var det ryddedag. Damene har ordnet med vasking, både her og der. Det har blitt enklere med plenklipping etter hvert som skoleplassen har blitt planert. Ingar og Kjell fikk tak i grøftmasse fra FV 30 som ble tilkjørt og jevnet utover bak buret. Det ble også gravet rundt Svenskstua. Vi har fått løfta smia og fylt med pukk innvendig. Skolen har hatt en besøksdag. Takk til Ingar for plenklipping.

Far tå folk

Dette bladet er lagets ansikt utad. Det har i alle år vært et ettertraktet blad, og det ble det enda mer etter at Budalen ble med. Kjell Bjarne har vært med i alle år. Han er primus motor. Etter sommerferien og frem til Helgemess er det bladet han tenker på og arbeider med. De andre i komiteen bidrar også med samling av stoff og egne artikler. I den senere tid har det blitt mere bilder, og det gjør seg. Per Harald er dyktig på å behandle bilder. Det er styrene i Budal og Singsås som har ansvar for å skaffe annonsører og distribuere bladet.

Rapport fra Stavkirka 2016

Stavkirkekomiteen avsluttet sitt prosjekt og overlevert kirka til Singsås Museum- og historielag på årsmøte 30/3-2016.

Virksomhet:

20.06.16: Dugnad på gammelkirkegården (16 stk)
26.06.16: Kjøpt 2 madrasser til pilegrimsovernatting i redskapshuset.
26.06.16: Vielse i kirka v/Oddbjørn Stjern.
29.07.16: Gudstjeneste ved Olsok med barnedåp v/Hans Ole Sveia. Kollekt til stavkirka kr. 3579.-
11.09.16: Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene 2017.
29.12.16: Romjulstreff. Sverre Lodgaard kåserte, og Jens Fløttum fikk prøve et «trø-orgel» gitt av Kjell og Dagfrid m/fam. Bålpanne og servering v/Ragnhild Ingeborg Myhre. Den hyggelige kvelden (ca 30 personer) ble avsluttet med fakkeltog til Singsås bo- og tjenestesenter.

Det er enda ikke avklart med bruksnummer på kirkegården, og dermed er det vanskelig å lage en skjøtselsplan.
Kristin Stornes vil at kommunen skal kjøpe parkeringsplassen slik at det blir ett bruksnummer på det hele.

Vandringer

Busetgårdene
Fjeset

Fløttumsgruva

Vinteren 2015-2016 var snøfattig og dermed ble det ikke noen kaffekoking. Gruva har hatt 134 besøkende. Det er en del som har tradisjon for å møtes der, uansett. Helge Engen hadde bursdagsfeiring der med tilhørende omvisning.
Vi hadde også besøk av Røros Historielag med oppstart av dampmaskina. (Se «Oppunder fjellbandet»)
Det var ikke noen dugnad der i 2016. Guri vasket brakka.

Neverdalsbrua

Den ble testet i sommer under Nyt Nekjådalen og Hundåskarven opp. Jeg tillot at det var bare tre personer på brua samtidig. Brua blir kontrollert hver sommer.

Skolemuseet

Sigmund er en god vaktmester og er innom ofte. Vi hadde åpent 17. mai med få besøkende. Har pratet med kommunen for å få lagt nytt tak. Derfra ble det sagt at Alf Jomar Buseth kunne komme med innspill og kostnadsoverslag. Det er ikke gjort.

Nå i vinter har det vært en del vindusknusing. Rektor har foretatt noen undersøkelser, men ingen har påtatt seg hvem som har gjort det. Vi savner fremdeles gamle stoler.

Handlingsplaner

Museet: Digitalisering av museumsgjenstander.
Ferdigstille skoleplassen
Beising av buret og noe på Svenskstua
Skifte av stein på taket.
Rydding i kjelleren.

Gruva: Rydding av den gamle vanngrøfta
Tak på gammeldoen.

Vandringer:

Tågåvollan
Nedi Bjørgråa